Projekt pt. "Kompetencje cyfrowe dla Mazowsza" realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zdobądź niezbędne kompetencje
z obsługi komputera.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają certyfikaty ECDL.
scroluj

ECDL Profile Poziom A


Program obejmuje
4 moduły ECDL:

ECDL Profile Poziom B


Program obejmuje
5 modułów ECDL:


Jakie są wymagania?


Chcesz się zapisać?

Wypełnij formularz

Chcesz się zapisać?

Wypełnij formularz